Naši donoři a partneři | Česká divočina

Název projektu: Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity

EAA grantsDoba trvání: 1. 1. 2014 – 31. 10. 2016
Rozpočet projektu: 9 680 781 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím komplexní osvětové kampaně, aktivního zapojování občanů a modelových výukových programů zvýšit povědomí široké veřejnosti o biodiverzitě, její ochraně a také obecnou motivaci lidí biodiverzitu chránit v každodenním životě.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
http://www.eeagrants.cz/
 


Projekt „Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR“ je financován z EHP fondů 2009–2014. Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Partnery projektu jsou Norská společnost pro ochranu přírody, Sedmá generace, Masarykova univerzita, Hnutí DUHA Olomouc a Lipka.


Partneři projektu

Alt

Časopis Sedmá generace už více než 20 let informuje veřejnost o souvislostech ochrany životního prostředí. Do projektu se zapojuje sérií článků o ochraně biodiverzity.

Alt

Lipka se podílí na výuce environmentální výchovy, připravují různé semináře a praktika. Je také zapojena do výuky na několika univerzitách. V projektu má na starosti modelové výukové programy pro studenty.

Alt

Hnutí DUHA Olomouc se zaměřuje na ochranu ohrožených velkých šelem především v Beskydech. Jsou to experti na dobrovolnické akce, pořádají odborné semináře, přednášky pro veřejnost a výukové programy. V projektu se zapojují do realizace modelových výukových programů a kurzů ochrany velkých šelem. Prohlédněte si jejich web Šelmy.cz.

Alt

Masarykova univerzita je do projektu zapojena prostřednictvím Katedry environmentálních studií. Tato katedra se v projektu zabývá zkoumáním a analýzou vztahu člověka k přírodě.

Alt

Norská společnost pro ochranu přírody (Norges Naturvernforbund) byla založena před více než sto lety a je v Norsku nejstarší a největší organizací zabývající se ochranou životního prostředí. V rámci projektu s námi bude sdílet své bohaté zkušenosti.


Další projekty, které podporují Českou divočinu:

Název projektu: Education on „Climate Forests“

Doba trvání: 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017

Rozpočet projektu: 49 340 EUR

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení povědomí o roli lesů při řešení klimatických změn v rámci neformálního vzdělávání. Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.
Více o projektu: Educating on Climate forests

http://www.climateforests.org/

Název projektu: REFIT FoE – The Right to Nature

MAVA Fundation

Doba trvání: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2017

Rozpočet: 28 000 EUR

Projekt je podpořen z nadace MAVA.

http://en.mava-foundation.org/

Název projektu: Šetrná turistika v přírodě

EAA grants

Doba trvání:   1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Rozpočet projektu:   629 300 Kč

Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na posílení a podporu ochrany přírody a krajiny a měkké turistiky ve vybraných lokalitách s výskytem divoké přírody. Projekt si klade za cíl veřejnosti představit novou nabídku udržitelného cestovního ruchu na místech divoké přírody, která jsou ponechaná jen sama sobě a obdivu ohleduplných návštěvníků.

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

http://mmr.cz/