Národní přírodní památka a přírodní památka Třesín | Česká divočina
3 hodiny
Náročnost: Střední

Litovelské Pomoraví je prošpikováno řadou cenných kusů divoké přírody. Nad obcí Mladeč se zvedá stromy porostlý vápencový vrch Třesín (344,9 m n. m.). Výběžek Bouzovské vrchoviny ve svých lesích ukrývá unikátní povrchové krasové jevy i tajuplné Mladečské jeskyně.

Ty jsou archeologickým nalezištěm evropského významu, které proslulo především objevem tzv. mladečského člověka aurignacienské kultury, nejstaršího známého člověka moderního typu v Evropě, a nálezy tak dokládají osídlení už v nejstarší době kamenné.

Třípatrový labyrint chodeb má 1 080 metrů, veřejnosti je však otevřena jen část. Dnes má rezervace Třesín 143 hektarů a chráněn je už od roku 1933.

Při procházce za povrchovými krasovými jevy, jako jsou závrty, škrapy nebo prudké skalnaté srázy nad údolní nivou, si dozajista všimnete i přirozených listnatých lesů, které pokrývají svahy Třesína. Krása vápnomilných bukových a dubových lesů a teplomilných ubohabrových hájů vynikne nejvíce na podzim, kdy se listí zbarví mnoha odstíny od zelené po červenou. Nad řekou rostou cenné zbytky původních suťových lesů s převahou jasanů a javorů. Opravdovou vzácností místních lesů je jeřáb břek.

Největšími lákadly Třesína jsou rozhodně orchideje okrotice bílá a dlouholistá. Když se zaměříme na další květiny, najdeme na severní a jižní straně kopce značné rozdíly. Na místech orientovaných na jih určitě nepřehlédneme růži keltskou, která se díky postupnému šlechtění stala součástí mnohých zahrad. Rezervace je také jedním z nejsevernějších míst, kde ještě dokáže růst rozchodník bílý nebo až 80 centimetrů vysoká tráva vousatka prstnatá. Na jaře v lese rozkvetou koberce modrofialových květů jaterníku podléšky a s nimi i dymnivka bílá nebo žlutá prvosenka vyšší.

Protože se nacházíme v krasové oblasti, můžeme na Třesíně najít měkkýše typické pro tyto oblasti: na vápencové skalky vázané skalnice kýlnaté s poměrně plochou ulitou nebo drobounkou praménku rakouskou s jen 3 milimetry dlouhou a téměř průsvitnou ulitou. Staré lesní porosty s doupnými stromy jsou domovem vzácného lejska malého, holuba doupňáka nebo žluvy hajní. Ve vzduchu poletující a v jeskyních zimující savci, na které můžeme v okolí Třesína narazit, jsou tito netopýři: velký, vodní, brvitý, černý a ušatý. Doplňují je pak ještě vrápenci malí.

K zajímavostem Třesína to budete mít nejblíže, když přijedete vlakem na zastávku Mladeč jeskyně nebo autobusem na náves v Mladči. Pak se stačí „chytit“ červené turistické značky a okolo Penzionu Romeo dojít ke vstupu do jeskyní. Kdybyste o podzemní procházku neměli zájem, můžete po naučné stezce pokračovat téměř až k vrcholu Třesína. Pokud ale budete chtít vrchol vidět, budete muset po zhruba 1 100 metrech od vstupu do jeskyní červenou značku opustit, nechat ji odbočit doprava, zatímco vy půjdete stále rovně. Jakmile se na červenou vrátíte, pokračujte až k rozcestníku „Za Třesínem“ a vydejte se doprava po modré. Na cestě narazíte na několik lichtenštejnských romantických staveb. Vrátíte se tudy zpět na náves.


Komentáře

Přidejte komentář

Zaregistrujte se prostřednictvím...

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou