Bělověžský prales | Česká divočina

Jeho návštěva je jako vstup do chrámu divočiny. Rostou tu staleté stromy, které svou korunou zakrývají nebe, překračovat budete obrovské tlející a padlé kmeny nebo čisté říčky.

Nejdůležitější a nejvzácnější chráněnou částí pralesa je Bělověžský národní park založený roku 1921, který je i nejstarším národním parkem v Polsku a je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Ekologicky hodnotný je celý prales, jenž poskytuje domov přibližně dvaceti tisícům druhů živočichů.

Skládá se jak ze samotné přírodní rezervace, která ochraňuje poslední zbytek přírodního nížinného lesa tvořeného listnatým a smíšeným porostem, tak i z rezervace pro odchov zubrů. Tento živočišný druh byl před necelou stovkou let kriticky ohrožen vyhynutím a právě Bělověžský prales sehrál při jeho záchraně klíčovou roli. Vstup sem je možný pouze za doprovodu průvodce, pěšky ve skupinkách a po vyznačené trase.


Comments

Leave a Comment