Týden pro divočinu v Bílých Karpatech – Lipka, pracoviště Kamenná | Česká divočina

Týden pro divočinu v Bílých Karpatech – Lipka, pracoviště Kamenná

Domů / Jihomoravský kraj / Týden pro divočinu v Bílých Karpatech – Lipka, pracoviště Kamenná

Týden pro divočinu v Bílých Karpatech – Lipka, pracoviště Kamenná


15 Aug 2015 to 22 Aug 2016

Pokud studujete vysokou školu, můžete v termínu 15.–22. 8. 2015 vyrazit s Lipkou a Hnutím DUHA Bílé Karpaty na pobytový tábor poblíž obce Žítková. Jeho náplní bude zejména kosení luk a odstraňování náletových dřevin.

Spát se bude ve stanech a vařit v polní kuchyni. Zájemci o tuto akci se mohou hlásit Kateřině Mrázkové. Více informací také zde.

Cílem této akce je přiblížit vysokoškolákům rozmanitost rostlinných a živočišných druhů a pestrou mozaiku míst, kde tyto druhy žijí. A to vše skrze osobní zážitek v podobě týdenního pobytu v přírodní lokalitě, která je ohrožena ztrátou své rozmanitosti. Pracoviště Kamenná připravuje speciální letní týdenní kurz pro 20 vysokoškolských studentů v oblasti CHKO Bílé Karpaty.

V rámci pracovní náplně se účastníci budou podílet na obnově orchidejové louky (mozaikovité sečení luk), hrabání a sušení sena a vyřezávání náletových dřevin z prostoru louky. Dále budou v navazujícím lesním porostu ochraňovat listnaté dřeviny proti okusu zvěří za účelem přeměny smrkové monokultury na smíšený les.