K pramenu řeky Odry | Česká divočina
Alt
Řeka působí uklidňujícím dojmem
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt

Dnes ale leží ve Vojenském újezdu Libavá a sami vojáci upozorňují, že cesta k prameni Odry a zpět je možná jen o víkendech a svátcích, a to po červené turistické značce.

Kulisou v těchto místech ještě mladičké řeky totiž v pracovní dny bývá intenzivní výcvik Armády ČR i dalších vojsk NATO. Částečně i díky armádní činnosti je v Oderských vrších ukryto množství ostrovů divoké přírody.


Prameny tvořené několika stužkami vody vyvěrají na rašelinné louce a jsou obklopené smrkovým lesem mezi Křížovou horou a Fidlovým kopcem. Drobné pramínky jsou zřetelné zejména v období vydatnějších dešťů nebo při jarním tání sněhu. Prostředí, kde se Odra rodí, je poměrně drsné: průměrná roční teplota je tu 6 stupňů a průměrně v těchto místech ročně spadne 800 mm srážek.

Prameniště jsou obecně místa, kde vystupuje podzemní voda na povrch. Obvykle v takových místech rostou zvláštní druhy rostlin, které se přizpůsobují podmínkám, které zde v důsledku dostatečného množství vody panují. Rostliny ovlivňuje i nadmořská výška, množství dopadajících slunečních paprsků a chemické složení vody. Proto ve zdejším prameništi najdeme hlavně různé druhy mechorostů, nejznámější z nich jsou rašeliníky.

V divoké, neregulované části toku Odry na území vojenského prostoru se vyskytuje v naší přírodě zranitelná, 8–12 centimetrů dlouhá ryba vranka obecná. Má obvykle hnědé a hnědošedé zabarvení s nepravidelným mramorováním, které ji dělá u členitého kamenitého dna horských a podhorských potoků a řek téměř neviditelnou. Žije spíše v mělčích úsecích. Jelikož nemá vzduchový měchýř, neplave, ale její pohyb by se dal popsat jako trhavé poskoky. Vranka je velmi citlivá na znečištění toků a dostatek kyslíku ve vodě, i proto je u nás ohroženým druhem. V nivě Odry se také vyskytuje střevlík hrbolatý, který žije na březích potoků, v prameništích a močálech. Aktivní je především v noci, přes den se ukrývá v listí, mechu nebo pod kameny.

Trasa k prameni Odry je přístupná od roku 1991 a můžete za ním vyrazit po červené turistické značce z autobusové zastávky v obci Dolní Újezd u Lipníku nad Bečvou. O tom, že procházka je možná jen mimo pracovní dny, informuje množství informačních tabulek. Na místě pramene stojí malý dřevěný přístřešek s lavičkami. Neočekávejte ale, že se z pramene napijete. Pramen je totiž zachycen ve vybetované skruži a jedná se tak pouze o symbolické místo, na němž můžete vidět začátek řeky, jejíž pouť vede Českem a Polskem, které na části toku odděluje od Německa.
 


Comments

Leave a Comment