NP Krkonoše: Chráněné území Dvorský les | Česká divočina
Alt
Dvorský les je působivý na podzim
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt

Divočina vzniká tam, kde se stromy samy vysemení, vyrostou, zestárnou a nakonec padnou a rozloží se, aby daly život další generaci. Ve Dvorském lese (jinak také Rýchorský prales) uvidíte, jak vypadá tzv.

původní les s minimálním zásahem člověka. Narazíte zde například na staré mohutné stromy nebo padlé, rozkládající se. Ty se stávají se živnou hmotou pro stovky vzájemně provázaných druhů hmyzu, hub, lišejníků a jiných organismů včetně semenáčků. Anebo domovem pro ptáky a jiná zvířata. Ve Dvorském lese roste mnoho druhů chráněných rostlin, vzácné byliny, mechem obrostlé kmeny nebo zakrslé a pokroucené stromky.

Oblast má také bohatou historii. Původní název Zlaté Rýchory pochází z dob, kdy se na úbočí hřebene těžívalo až do 18. století stříbro a zlato. Stojí zde roztroušené tradiční horské chalupy. A přímo přes vrchol Dvorského lesa vede lehké opevnění z 2. světové války.

Pokud chcete putovat za poznáním, můžete se vydat na 6 km dlouhou naučnou stezku Rýchory, která prochází nejcennějšími částmi Krkonošského národního parku včetně pozůstatků bukového pralesa.


Comments

Leave a Comment