Za nejvyšším vodopádem Jeseníků | Česká divočina
Alt
  • Alt
  • Alt
Vysoký vodopád na Studeném potoce je nejvyšší vodopád Jeseníků. Původně padal z výšky 45 metrů, ale během povodně v roce 1880 byl rozrušen na řadu kaskád a proudů, a tak dnes nejdelší souvislý spád měří 28 metrů.
Nachází se v hluboké suťové roklině na severních svazích Velkého Jezerníku a Malého děda ve stejnojmenné přírodní rezervaci.
V přírodní rezervaci Vysoký vodopád procházíme horskými smrkovými lesy, které mají místy pralesovitý charakter. Dominuje zde smrk ztepilý, ale kromě něj prorůstají horské smrčiny v menší míře listnaté stromy, jako jsou javor klen, bříza bělokorá a pýřitá, buk lesní a zejména jeřáb ptačí s výraznými červenými plody. Důležitým zdrojem živin pro nově vznikající les i organismy je tlející dřevo, které je nezbytné pro divočinu. Významná je také vegetace pramenišť, kapaných a oplachovaných skal.
Kvůli silnému zastínění půdy zde nenajdeme příliš mnoho bylin. Avšak díky vlhku rostou na skalách pozoruhodné mechorosty a kapradiny, například kriticky ohrožená paprutka dlouhokrkatá, která se kromě Jeseníků vyskytuje už jen na Šumavě. Daří se zde také játrovkám, kterých tu najdeme téměř 100 druhů!
Skály, které se tyčí do výšky několika desítek metrů, jsou hnízdištěm sokola stěhovavého. Z ptáků zde žije také krkavec velký a ořešník kropenatý. V čisté vodě si libuje i na životní prostředí náročný mlok skvrnitý.
Nejsnadněji se k Vysokému vodopádu dostanete po modré turistické značce zobce Bělá anebo z turistické chaty Švýcárna.

Comments

Leave a Comment