Chci divočit (zapojit se) | Česká divočina
Načítání...
29 Lis spravce

Přijďte na premiéru filmu 13. 5. od 19 hod. do Velkého sálu Městské knihovny v Praze.

Besedovat po filmu přijdou
Jan Svatoš (režisér)
Miroslav Kutal (Hnutí DUHA Olomouc)
Michal Babnič (správa Národního parku Malá Fatra).
Celým večerem provází Martin Svatoš.

Vstupné zdarma.

Na vzniku filmu režiséra Jana Svatoše spolupracovali mimo jiné dobrovolníci Vlčích hlídek; využito je množství autentických záběrů velkých šelem z fotopastí a z terénního monitoringu v česko-slovenském pohraničí. Tvůrci se vypravili poznat krajiny obývané šelmami i lidmi také do okolních zemí – do Německa, Polska a na Slovensko a přivezli odtud zajímavá a pro někoho možná překvapivá zjištění odborníků.

Po premiéře v května 2015 v Praze proběhnou další promítání v regionech – podrobnější informace brzy.
Máte-li zájem uspořádat projekci s případnou besedou o šelmách, kontaktujte nás na info@selmy.cz.

29 Lis spravce
11 Dub spravce

Hnutí DUHA a malíř Petr Mores vás zvou k objevování české divočiny a účasti na tvořivém procesu zachycování její krásy. Petr vás přímo v přírodě uvede do základních zákonitostí plenérové malby, naučí vás důkladně se dívat, zbaví vás strachu z chyb a předvede v praxi různé metody, jak bleskově a jednoduše zachytit na barevném obraze podstatné rysy toho, co právě vás v přírodě osloví. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pokročilé - Petr se bude věnovat účastníkům i individuálně. Domů si odnesete svou tvorbu, pohodu v duši a hlavně chuť pokračovat ve skicování v přírodě! Kurz je pořádán na podporu kampaně Hnutí DUHA za rozšíření a zpřístupnění divočiny v České republice.

Petr Mores je grafik, malíř a animátor. Ve volné tvorbě se věnuje hlavně klasické krajinomalbě – především plenérové, ale i symbolické. Při práci v plenéru se pohybuje po krajině na kole nebo pěšky a vytváří série obrazů z míst ohrožených necitlivou činností člověka. Většinu svých prací sdílí na Facebooku se souvisejícími komentáři a úvahami:

"Pro mě jako výtvarníka má divočina význam nejen přírodovědecký, ale především kulturní a duchovní: jako místo, kde se člověk učí ‚spolknout svou hrdost‘ – respektovat, vnímat, naslouchat, kde přírodě ‚neskáče do řeči‘, ale naopak se od ní nechává poučit."

Nyní máte jedinečnou příležitost účastnit se tohoto netradičního tvořivého procesu a něco si z něj odnést. Ať už to budou Vaše vlastní skici, radost a energie z pobytu v přírodě a nebo hlubší prožitky získané během tvorby a zamýšlení se. To vše a ještě víc je součástí víkendového kurzu malby, který podpoří kampaň Hnutí DUHA za více prostoru pro divočinu v České republice. Více informací o průběhu kurzu najdete níže v popisu.

V ceně je zahrnuto: ubytování, kurzovné, materiály, pestrá vegetariánská strava (začínáme sobotní snídaní, končíme nedělním obědem a budou i svačinky!), doprava autobusem mezi nádražím v Chocni a Oucmanicemi v sobotu v 8:30 ráno, závěrečná procházka nebo doprava zpět na nádraží v Chocni.

V ceně není zahrnuto: doprava do Chocně

Bližší informace o programu dostanou přihlášení účastníci zavčas emailem.

Prosíme, berte ohled na životní prostředí a jeďte veřejnou dopravou nebo spolujízdou! Spolujízdu s dalšími účastníky je možné domluvit přes nás individuálně.

14 Bře spravce

Jeden malý lesní pozemek u obce Radomyšl na Strakonicku hledá cestu k rozmanitosti a právě vaše práce mu v tom pomůže. Použijme společně své ruce namísto chemie, která se běžně v lesích používá. Vnímejme rytmy lesa a učme se.
V lese budeme především zasahovat proti plevelu, který zarůstá mladé stromečky, které nemohou dále růst. Budeme plánovat další rozvoj lesa a jeho schopnost navázat na přirozené přírodní procesy.
Nachystán je výlet do divokého Národního parku Bavorský les a poznávání okolí.

20 Bře spravce

Na rozmezí několika světů jsme pro vás připravili jeden z turnusů.

Chcete poznat drsnou krásu horského masivu Králický Sněžník?

Čas na rozjímání o přírodě zaručen.

Bez elektřiny, bez tekoucí vody.

Jen hory, práce a vy.

20 Bře Alt spravce

Bílé Karpaty jsou krajem, kde se lidé museli naučit žít v souladu s přírodou. V důsledku specifických přírodních i společenských podmínek zde naplno neproběhla intenzifikace lesnictví a zemědělství. V tvrdých podmínkách těchto pohraničních hvozdů se lidé udrželi jen díky důmyslu a síle vlastních rukou.

Hospodářsky neefektivní ale přírodě šetrný způsob hospodaření umožnil na mnohých lokalitách přežití vzácných rostlinných a živočišných druhů. Rezervace a lesy v okolí Radějova jsou hnízdištěm celé řady ptáků. Luční biotopy poskytují vhodné podmínky orchidejím a vzácným druhům bezobratlých. Tyto lokality jsou ohroženy někde postupným jinde náhlým opouštěním od tradičního způsobu hospodaření.

17 Bře spravce

Pro Šumavu jsou charakteristickým krajinným prvkem rašeliniště nebo také slatě, jak se jim zde říká. Klíčovou roli ve vzniku rašelinišť hraje voda, která spolu s rašeliníky a ploníky vytváří unikátní ekosystém oplývající vzácnými formami života.  Na mnohých místech však byly rašeliniště poškozeny těžbou nebo nevhodnými hospodářskými zásahy, zejména odvodňováním. Rašeliništím však lze pomoc.


Tento projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

20 Bře Alt spravce

Lákají vás nevšední a úchvatná dobrodružství? Rádi byste týden prázdnin strávili v nitru pralesa? Tak právě pro vás jsme připravili pobyt obnášející výpravy do divočiny, brodění potoků, pozorování nespoutané přírody.

Uvidíte obrovské stromy a se štěstím zažijete nádherná setkání s divokými zvířaty. Třeba s tajemným ščúrem. A kamže to pojedeme? Jenom kousek za humna, na Ščúrnici!

NOVINKA: součástí tohoto turnusu je 1,5 denní vlastní reflexe přírody prostřednictvím malby či kresby se zkušenými lektory, kteří vám ukáží všechny barvy divočiny.