Neformální oslava novely zákona 114 | Česká divočina

Rádi bychom Vám za celé Hnutí DUHA poděkovali za Váš podíl na společné práci pro přijetí nových, lepších pravidel péče o naše národní parky.

 

Vedla k tomu dlouhá a nesnadná cesta, na jejímž konci se nám společně podařilo odvrátit pokus o likvidaci ochrany národních parků. Podařilo se ustanovit ochranu divoké přírody jako jejich nejdůležitější poslání. Podařilo se prosadit zákaz dalšího rozprodeje státních pozemků v národních parcích, což omezí tlak na zástavbu a spekulace s pozemky.  A ještě mnoho dalšího, i když ne úplně vše, o co bychom považovali za potřebné pro  ochranu a péči o naši nejvzácnější přírodu.

Stálo nás to po léta velké úsilí, a proto si výsledek společné práce zaslouží ohlédnutí zpět a malou oslavu. Rádi bychom Vás tedy pozvali na neformální setkání lidí z Hnutí DUHA, spolupracovníků, dobrovolníků, dárců a všech milovníků divoké přírody, kteří se společně s námi na přijetí novely podíleli nebo je různými způsoby podporovali, abychom vám poděkovali a zhodnotili dosavadní práci.

Těšíme se na shledanou,

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA

Setkání se uskuteční

v pondělí 15. května 2017 večer v prostorách obchodu Patagonia na ulici Revoluční 655/1 v Praze na dohled od Náměstí Republiky. Od 18:30 hodin jsou prostory otevřeny příchozím a začínáme.

*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou